ประวัติความเป็นมาของ My Matcha

1..

ประวัติความเป็นมาของMy Matcha

My Matcha ใช้ผงมัทฉะคุณภาพสูงของนากามุระชาโฮะ ต้นตำรับมัทฉะจากประเทศญี่ปุ่น ที่ให้กลิ่นหอมละเมียดละไม และรสชาติมัทฉะแท้ ซึ่งบริษัท Nakamura Chaho เริ่มก่อตั้งขึ้นที่เมืองมัตสึเอะ ประเทศญี่ปุ่น เมื่อปี ค.ศ. 1884 โดย “ซูกิชิ นากามูระ” ต้นตระกูลของนากามูระ บุคคลสำคัญที่ถ่ายทอดความเชี่ยวชาญเรื่องชาจากรุ่นสู่รุ่นจนถึงปัจจุบัน กลายเป็นมรดกอันเลอค่าที่ชาวญี่ปุ่นยกย่องให้ “ตระกูลนากามูระ เป็น 1 ใน 3 ตระกูลกูรูแห่งชา” ที่เก่าแก่และทรงเกียรติที่สุดในญี่ปุ่น แท้

ซูกิชิ นากามุระ

ต้นตระกูลนากามุระเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการชิมชาตั้งแตสมัยยุคเอโดะ เป็นผู้คิดค้นเครื่องบดชาด้วยไฟฟ้าเป็นคนแรกของญี่ปุ่น และในปี 1884 ได้ก่อตั้งบริษัท นากามุระ ชาโฮะ ผลิตมัทฉะคุณภาพดี สืบทอดกันมากว่า 4 ชั่วอายุคนปัจจุบัน ทายาทรุ่นที่ 4 แห่งตระกูลนากามุระ ฮิซาโอะ นากามุระ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท นากามุระ ชาโฮะ จำกัด ได้รับการยอมรับว่าเป็น ‘กูรูชา’ ของประเทศญี่ปุ่น
ในฐานะที่เป็นผู้มีความรู้เรื่องมัทฉะอย่างรอบด้านและลึกซึ้ง เป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนของรัฐบาลญี่ปุ่น ในการบรรยาย หรือแนะนำผลิตภัณฑ์ชาเขียว ประกอบพิธีชงชาในพิธีสำคัญๆ ทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอื่นๆ ในแถบยุโรป
มัทฉะที่ถือเป็นต้นตำรับญี่ปุ่นจริงๆ และรักษาคุณค่าของชาอันเป็นเครื่องดื่มที่นำถวายแด่สมเด็จพระจักรพรรดิ์มานานนับร้อยปีนั้นมีน้อยมาก … แต่หนึ่งในนั้นก็คือชาจากตระกูล Nakamura Chaho ซึ่งนากาโนะ ชิโร ชาที่ชื่นชอบของกษัตริย์ญี่ปุ่น มัตสึไดรา ฟูไม ไดเมียวองค์ที่ 7 แห่งเมืองมัตสึเอะ จังหวัดชิมาเนะ และท่านยังเป็น Tea Master ผู้ก่อตั้งโรงเรียนสอนพิธีชงชาชื่อว่า “ฟูไมยุ”กว่า 300 ปีที่แล้ว ที่ตระกูลนากามุระ ชาโฮะ ได้นำมัทฉะไปถวาย เพียงจิบแรกที่ได้ดื่ม สัมผัสได้ถึงจิตวิญญาณของมัทฉะ (Spirit of Tea) ก่อกำเนิดเป็นชื่อชา “นากาโนะ ชิโร” ที่มีความหมายว่า “จุดสีขาว ณ ใจกลาง” และท่านได้ให้เกียรติ จรดปลายพู่กันบรรจงเขียนชื่อชานี้ลงบนผืนผ้า Hanging Scroll และมอบเป็นเกียรติคุณของตระกูล นากามุระ ชาโฮะ

 

Nakamura Chaho Corporation (Japan)
The tales of Tea Since the days of Prince Matsudaira Fumai in 1884, Nakamura Chaho has been recognized as one of ther prestige matcha producers in japan. The first who invented and licensed the first electric tea griding machine, Nakamura Chaho presently owns the biggest, the newest and ther most modern matcha factory in Japan.

Copyright (c) 1998-2002  Nakamura Chaho

RSS
Follow by Email